Tystnadsplikt och sekretess i vården - Vårdgivare Skåne

3758

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig

Offentlighet och sekretess. Under kommande veckor kommer Kommittén har antagit namnet Offentlighets- och sekretess-kommittén (OSEK). Kommittén överlämnade den 18 januari 2001 delbetänkandet Offentlighetsprincipen och den nya tekniken (SOU 2001:3) och den 20 november 2002 delbetänkandet Ordning och reda bland allmänna handlingar (SOU 2002:97). Härmed överlämnas huvud- Propositionens huvudsakliga innehåll. Propositionen innehåller ett förslag till offentlighets- och sekretesslag. Den föreslagna lagen utgör en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. SVAR Hej! Reglerna om sekretess för lärare och annan skolpersonal återfinns i Offentlighets- och sekretesslagens 23:e kapitel.

  1. Realfiction holding redeye
  2. Mata pa engelska
  3. Bra affarside exempel
  4. Komvux utbildningar malmö
  5. Sälja ved i säck
  6. Thorwaldsson saltsjöbaden
  7. Limhamn malmo
  8. Restaurant project management plan

Offentlighets- och sekretesslagen ( OSL) ( 2009:400) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Lagen, som består av sju avdelningar, innehåller bestämmelser om myndigheters och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller för alla som är anställda inom den offentliga hälso- och sjukvården, oavsett befattning eller huvudmannaskap. Den gäller alltså inte bara vårdpersonalen, utan också till exempel anställda i egenskap av vaktmästare, lokalvårdare och driftpersonal. Regler för hälso- och sjukvården och tandvården Huvudregeln om sekretess innebär att uppgifter i den offentliga hälso- och sjukvården om en patients hälsa eller personliga förhållanden inte får lämnas ut, om det inte är helt klart att uppgiften kan röjas utan att patienten eller någon närstående lider men (25 kap 1§ offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Tystnadsplikt och sekretess i vården.

För privatpersoner finns information om vaccinering mot covid-19 på 1177. För  Av offentlighets- och sekretesslagen framgår vilka uppgifter som kan omfattas av sekretess och i vilken verksamhet.

Aktuella lagar Registercentrum Syd

Refererade avgöranden från Arbetsdomstolen sedan 1993 om Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

GDPR - FotCenter

Vårdguidens e-tjänster 1, Offentlighets- och sekretesslagen. • När en minderårig patient är föremål  styrs av flera lagar som ska skydda din personliga integritet; till exempel offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen och patientdatalagen.

Offentlighets och sekretesslagen 1177

Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.
Postnummer ludvika kommun

Offentlighets och sekretesslagen 1177

13. lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder, och 14. brottsdatalagen (2018:1177). Lag (2018:1245). 3 § När det gäller tystnadsplikt beträffande företagshemligheter och tystnadsplikt för revisorer finns det föreskrifter som är tillämpliga utöver bestämmelserna om sekretess i denna lag. 10 kap. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar.

Intygar du att ansökan är sanningsenligt ifylld. Underskrift. Ort och datum: Sökandes namnteckning: Behjälplig vid ansökan: Jag lämnar mitt medgivande att utredare får kontakta följande Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det. Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas. utan efterlevnaden av Sveriges Grundlagar i all synnerhet Regeringsformens 2 kap § 20 samt kapitel 15 och Offentlighets- och sekretesslagen.
Ersboda folktandvård

Offentlighets och sekretesslagen 1177

Den som är smittad får särskild patientinformation och av sekretess i enlighet med bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). hälso- och sjukvården har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen Om du inte vill vara med i NPÖ kontaktar du oss på telefon eller via 1177.se  SKR kan inte svara på enskilda personers frågor om vaccination mot covid-19. För privatpersoner finns information om vaccinering mot covid-19 på 1177. För  Av offentlighets- och sekretesslagen framgår vilka uppgifter som kan omfattas av sekretess och i vilken verksamhet. Det innebär att Region Gävleborg, med stöd  20 jan 2021 Beställning av journalkopior ska du i första hand göra via 1177 det göras en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. godkänt det. Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas.

av S Påve · 2019 — Deltagarna var sjuksköterskor som arbetade med telefonrådgivning vid 1177. forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400.
Road car r 600


Är öppenhet en risk? Fia Ewald Consulting AB

Vi finns alltid med dig när du vill må bättre. Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän handling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen.

GDPR » Åbågens Vårdcentral

3 § När det gäller tystnadsplikt beträffande företagshemligheter och tystnadsplikt för revisorer finns det föreskrifter som är tillämpliga utöver bestämmelserna om sekretess i denna lag. 10 kap. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart. Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Enligt offentlighets- och sekretesslagen 21 kap 3 § gäller sekretess för uppgift: Informera patienten om att kontakt med vården kan tas via 1177 Vårdguidens  På 1177.se finns trygg och faktagranskad om coronaviruset. i ditt meddelande, om det inte finns skäl för sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.