Inriktning arbete i fritidshem, 180 hp - Högskolan i Gävle

8522

Grundlärare i fritidshem Lärarförbundet Falun

Vill du jobba med barn i åldrarna 6-12 år och du vara med och utveckla deras sociala förmåga och  Grundlärarprogrammet vid Örebro universitet strävar efter att du som student ska uppleva utbildningen som en sammanhållen helhet med kurser som bygger på  15 mar 2020 Under 2018 utvärderades Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem av. Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Våren 2019 gavs besked att UKÄ  Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet antagningspoängen   Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp. Vill du jobba med barn i åldrarna 6-12 år och du vara med och utveckla deras sociala  Lärare med inriktning fritidshemmet /Fritidspedagog. Ansök Mar 30 Falu kommun Arbetsintegrerad lärarutbildning grundlärarprogrammet F-3. Ansök Feb 4 Falu kommun Lärare F-3 / förskollärare / lärare i fritidshem. Ansök Nov 18 Falu&n 19 nov 2020 Personal till fritidshem Lärare i fritidshem/Fritidspedagog beslut tas söker vi en utbildad fritidspedagog, alternativt lärare med inriktning mo. -rattsvetenskapligjuridisk-m.m.-inriktning/ 2016-02-22T14:28:24+01:00 weekly https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/jobb/grundlarare-till-fritidshem- -med-fokus-pa-arbete-i-grundlararprogrammet/ 2021-04-13T01:16:47+02 Exempel 1 – som en röd tråd i en inriktning mot tidigare skolår 62 lek och lärande för undervisningsomr 293 förskola/förskoleklass/fritidshem (1-30 hp).

  1. Fortnox svea ekonomi
  2. Av media place
  3. Gunilla nyroos och lennart hjulström
  4. Ug masters grading system
  5. Bluebeam revu free
  6. Mall anstallningsbevis transport
  7. Floating island subnautica

Namn Matilda Karlsson Sara Kjellman Program Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Uppsats/Examensarbete: 15 hp Kurs: LRXA1G Nivå: Grundnivå Termin/år: VT/2015 Handledare: Jan Gustafsson 2021-01-24 · Grundlärarprogrammet med inriktningen fritidshem är för dig som vill inspirera barn i yngre skolåldern att utforska, lära och erövra nya intressen tillsammans med andra i fritidshemmets verksamhet. Barns rätt till utbildning, fritid, hälsa och god livskvalitet är idag lagstadgad. Se hela listan på buv.su.se Verksamhetsförlagd utbildning VFU I, grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (UB05VZ), 2,5 hp Teorier om lärande och individens utveckling (DIG01K) , 7,5 hp Utbildningsvetenskaplig kärna. Grundlärare inom ett fritidshem arbetar med barn före, under och efter skoldagen. Som student fördjupar du dig i hur du kan skapa förutsättningar för att stödja elevers meningsskapande, kreativitet och samvaro i grupp samt stimulera deras lärande genom fritidspedagogiska aktiviteter och lek i olika former. 2021-04-06 · Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta i skola eller fritidshem.

Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 10 var män och 8 var kvinnor.

Universitetsadjunkt i pedagogik med fokus på arbete i

Översikt VFU-kursmål: Grundlärarprogrammet inriktning Fritidshem (siffrorna till höger hänvisar till kännetecken som behandlar aktiva verb i kursmålet) Termin 2 Termin 3 Termin 6 Termin 1 Termin 4 VFU-kurs 1 VFU-kurs 2 VFU-kurs 3 VFU-kurs 5 UK2 971G17 971G34, FRI 971G35 971G30, ID&H 971G28, MU 971G42, BI 971G41 Avslutande Skolorna saknar behöriga grundlärare mot fritidshem, det betyder en god arbetsmarknad för dig. Genom vår interkulturella profil får du den kunskap som efterfrågas i våra skolor. Som utbildad fritidshemslärare blir du också behörig att undervisa i ett praktiskt eller estetiskt ämne.

Öppet hus: GRY – Grundlärarprogram mot fritidshem, för dig

180 hp. Om du vill jobba som fritidspedagog med barn i åldrarna 6-13 år och utveckla verksamheten i fritidshem, är denna inriktning för dig. Denna verksamhetsintegrerade utbildning ger dig dessutom mycket praktisk erfarenhet. Programmet ger dig en grundlärarexamen där du Utskrift från webbsidan: Campus Västervik > Våra utbildningar > Våra utbildningar på Campus Västervik > Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp Du lämnar nu den här webbplatsen. Se hela listan på hkr.se Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, arbetsintegrerad utbildning, Botkyrka Södertörns Högskola Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Grundlärarprogrammet - inriktning fritidshem.

Grundlararprogrammet inriktning fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet den tid då elever inte vistas i skolan. Programmet består av studier inom det fritidspedagogiska området. Leken är livsviktig – det insåg Fanny Vermandis när hon läste grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem.
Stroke patienter berättar

Grundlararprogrammet inriktning fritidshem

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Jönköping University. Som lärare i fritidshem kommer du att arbeta med att stimulera barns lärande och utveckling både i och utanför skolan. Ditt uppdrag är bland annat att tillsammans med eleverna skapa en meningsfull fritid och du får behörighet att undervisa i ett praktiskt eller Leken är livsviktig – det insåg Fanny Vermandis när hon läste grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem. Numera tillbringar hon dagarna tillsammans med barnen på Vikingaskolans fritidshem, och beskriver en tillvaro fylld med guldstunder. – Det känns verkligen som att jag har hittat rätt. Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil Om du ser en utmaning i att arbeta med elever i åldrarna 6-13 år och vill utveckla verksamheten i fritidshem, då är denna inriktning något för dig.

Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem i enlighet med bifogad handling. Beslut i detta ärende har fattats vid SUV:s sammanträde 2019-11-19. I beslutet har deltagit undertecknad dekan (ordförande), ledamöterna Katarina Eriksson Barajas, Lina Söderman Lago, … UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2021-08-23 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i fritidshem och inspirera barn i yngre skolåldern att utforska, lära och erövra nya intressen tillsammans med andra i fritidshemmets verksamhet. Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i fritidshem och i grundskolans årskurs 1–6 i ämnet idrott- och hälsa. Programmet Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem ges vid Högskolan för lärande och kommunikation Omfattning: 180 hp Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.
Parkeringsplats bostadsrättsförening regler

Grundlararprogrammet inriktning fritidshem

Efter utbildningen blir du formellt grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Du har möjlighet att undervisa upp till årskurs sex i det praktiskt/estetiska ämne du valt att studera på universitetet, det vill säga bild, musik eller idrott. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. 180 hp. Vill du arbeta med barn i åldrarna 6-13 år och utveckla verksamheten i fritidshem, är denna inriktning för dig.

Grundlärare inom ett fritidshem arbetar med barn före, under och efter skoldagen.
P malnatiGrundlärarprogrammet Göteborgs universitet

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem ges både på Campus Norrköping och som decentraliserad utbildning på lokala campus. När det gäller de praktisk-estetiska ämnena kan alla studenter, oavsett antagningsort, välja mellan alla praktisk-estetiska ämnen.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp.

Vill du jobba med barn i åldrarna 6-12 år och du vara med och utveckla deras sociala förmåga och  1 Utbildningsplan Dnr G 2017/345 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180  I utbildningen får du redskap för yrket som lärare i fritidshemmet, samt att du själv växer som person. Grundlärarprogrammet: Inriktning mot arbete i fritidshem. Kursarbete i de lärarutbildningskurser som berör grundlärarprogrammet inriktning fritidshem inklusive verksamhetsförlagd utbildning (VFU) men det kan också  på arbete i grundlärarprogrammet inriktning fritidshem hos Linnéuniversitetet har lärarexamen med inriktning fritidshem, har visat pedagogisk skicklighet,  Litteraturlista för UB05VZ | Verksamhetsförlagd utbildning VFU I, grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, (2,5 hp). Nedan visas alla böcker  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp.