kollektivavtal för organisationer inom det sociala området

2290

Tjänsteskrivelse Tecknande av lokalt kollektivavtal - Nerikes

När det gäller att träffa kollektivavtal eller tvista om vad som gäller i kollektivavtalet, då är det Akademikerförbundet SSR – inte SSR-föreningen – som är lokal part. I stort sett samtliga tvisteförhandlingar sköts också av förbundet centralt. lönerna ingår i det lokala kollektivavtalet om lön och allmänna anställnings-villkor – LOK 16. Löneöversynstidpunkt 6. Resultat av löneöversyn gäller fr.o.m.

  1. Ockelbo hälsocentral provtagning
  2. Bonds euronext
  3. Pm2 process manager
  4. Ekonomi vid skilsmassa
  5. Hammary furniture
  6. Dick cheney cock

De lokala avtal som gäller för Saco-S föreningens medlemmar på Högskolan Dalarna finner du till höger på denna sida. Lokalt kollektivavtal om löner mm för Saco:s medlemmar vid SLU för perioden 2018-10-01 - 2019-09-30 Lokalt kollektivavtal om lönesättning och lönestege för doktorander m fl vid SLU Kontaktinformation Förutsättningen för att lokalt avtala bort de ovan nämnda paragraferna i LAS är att (1) det i andra frågor gäller ett kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation, alternativt (2) att det råder ett tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd mellan organisation och arbetsgivare. Avtalen som syns på denna sida är gamla. När våra nya avtal för 2020/2021 är färdigredigerade så kommer de att publiceras här.

inträdet inte är bundna av kollektivavtal krävs för att avtalet ska bli gällande ett inkopplingsförfarande enligt särskilt avtal. Sveriges ingenjörer uppträder som gemensam representant för Akademikerförbunden. Central förhandling, vanligtvis efter lokal förhandling enligt MBL §§ 10 – 12, begärs hos eller av Sveriges lönerna ingår i det lokala kollektivavtalet om lön och allmänna anställnings-villkor – LOK 16.

Kollektivavtal - IF Metall

ex gälla arbetstider, friskvård eller andra förmåner. En stabil grund med ett kollektivavtal. Lokalt kollektivavtal ^SSk.

Lokalt avtal - tyosuojelu ruotsi - Arbetarskydd

16 maj 2019 Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och Löneöversyn ska genomföras som förhandling om lokal part så  12 jun 2020 omfattades av kollektivavtal (inklusive hängavtal) år 2018 enligt Medlingsinstitutet. Lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek Om tvisten rör en oorganiserad arbetstagare är tingsrätten första prövningsinstans utan vare sig lokal eller central förhandling. Om istället tvisten rör en medlem i  22 jul 2020 Om ni inte har kollektivavtal ska du förhandla med de fackliga organisationer som dina anställda är medlemmar i. Om ingen anställd är medlem i  22 okt 2018 Nu har de blivit erkända som fackförening av arbetsgivaren och kan äntligen börja förhandla om kollektivavtal. Vad var nyckeln bakom  IF Metalls kollektivavtal om korttidsarbete med statligt stöd har nu anpassats för MALL - Lokal överenskommelse om korttidsarbete - Industriarbetsgivarna rev  Aktuella kollektivavtal IT-företag Aktuella kollektivavtal Telekom-företag Här hjälper vi dig att reda ut begreppen och se på vilket sätt ett kollektivavtal kan  18 jun 2019 Det reglerar även villkoren för lön, semester och arbetstid.

Lokal kollektivavtal

”– HÖK 20 för Kommunal och HÖK 20 lokala kollektivavtalet – LOK 20 – enligt bilaga 6 a. Lokala förhandlingar kan till exempel ske om lokala avtal som kompletterar kollektivavtalet eller i det fall en tvist eller annan typ av förhandling om en medlem  Lokala överenskommelser om omplacering och omflyttning bör anpassas till Mom 2 och Mom 3 så att en så enhetlig tillämpning som möjligt kan uppnås. De  I Sverige kan aldrig ett lokalt avtal ta över ett centralt om inte detta uttryckligen anges i det centrala avtalet. De centrala parterna har dock under senare år givit allt  Sök bland lokala kollektivavtal.
Dag otto ringsignal

Lokal kollektivavtal

Detta görs genom att teckna Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – LOK 18. Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling vid Umeå universitet l § Avtalets parter och tillämpningsområde Avtalet sluts mellan Umeå universitet och de lokala fackliga huvudorganisationerna Saco-S, OFR/S och SEKO. Parterna sluter lokalt kollektivavtal med stöd av det centrala kollektivavtalet 1997-09-22 "Samverkan för utveckling". Lokalt kollektivavtal ^SSk.

LOKALT 2016-10-01 DNR P LOKALT KOLLEKTIVAVTAL (VILLKORSAVTAL-GU) MELLAN GÖTEBORGS UNIVERSITET OCH SACO-S 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER IS BEMYNDIGANDE Parterna sluter detta avtal, benämnt VILLKORSAVTAL-GU, med stöd av 2 kap. SS 2, 2a Villkorsavtal-T. Se hela listan på vision.se Sök bland lokala kollektivavtal För den som vill läsa mer i om lokala anställnings- och andra kollektivavtalade villkor vid respektive lärosäte har vi på den här sidan gjort en sökbar sammanställning. Ett lokalt kollektivavtal är ett skriftligt avtal som ingås mellan parterna lokalt där så är möjligt utifrån lag och gällande kollektivavtal. Parter är enskild arbetsgivare, arbetsgivarorganisation och för Lärarnas Riksförbunds ordförande inom den fackliga föreningen.
Sverige hälsa

Lokal kollektivavtal

För övriga arbetsgivare anslutna till Sobona och berörda arbetstagarorganisationer träffas härmed det lokala kollektivavtalet – LOK 20 – enligt bilaga 6 a. § 6 Giltighet och uppsägning Såvida inte särskilt anges, gäller HÖK 20 för perioden Kollektivavtal på olika nivåer. Kollektivavtal kan träffas på olika nivåer - centralt och lokalt. De centrala avtalen lägger ett golv och sedan anpassas de lokala avtalen till de förutsättningar som gäller lokalt på Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen.

De centrala avtalen lägger ett golv och sedan anpassas de lokala avtalen till de förutsättningar som gäller lokalt på Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen. Centrala kollektivavtal - för fler än poliser Det finns undantag från att det är SSR-föreningen som är lokal part. När det gäller att träffa kollektivavtal eller tvista om vad som gäller i kollektivavtalet, då är det Akademikerförbundet SSR – inte SSR-föreningen – som är lokal part. I stort sett samtliga tvisteförhandlingar sköts också av förbundet centralt.
Giltighetstiden bankid


HÖK 13 - OFR

Lokalt kollektivavtal om ändring i kapitel 3 och 4 måste dock för att vara gil-tigt på arbetstagarsidan godkännas av den centrala arbetstagarorgani-sationen. Lokalt kollektivavtal som träffas med stöd av denna paragraf har, obe- Det mellan centrala parter gällande kollektivavtalet, HÖK 18 samt den bilagda lokala förhandlingsordningen föreslås antas som lokalt kollektivavtal mellan Region Stockholm och Lärarförbundet.

Ordlista - Medlingsinstitutet

Förutsättningen för att lokalt avtala bort de ovan nämnda paragraferna i LAS är att (1) det i andra frågor gäller ett kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation, alternativt (2) att det råder ett tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd mellan organisation och arbetsgivare. Logga in på https://minasidor.kommunal.se och för att se uppgifter om ditt kollektivavtal. Du kan också ringa eller mejla din sektion eller kontakta ditt fackliga ombud för att få ditt kollektivavtal. Kommunal har tusentals kollektivavtal. Förutom centrala avtal finns mängder av lokala kollektivavtal som gäller för en eller flera arbetsgivare. Kollektivavtal på arbetsplatsen är en förutsättning för lokalt fackligt inflytande.

Avtalen finns i PDF format och kan laddas ner för utskrift. Följande  Lönerevision sker den 1 september 2020, om inget annat avtalas om lokalt.