3600

I e-tjänsten Min ansökan kan du söka följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, kommersiell service, transportbidrag, innovation, stöd till investeringar och företagsutveckling. 2020-04-06 Semesterutläggningen sker utan hänsyn till hur kortidspermitteringen är förlagd. Fyra veckors semesterledighet innebär att det går åt 20 betalda semesterdagar. Tidigare har Tillväxtverket, som är ansvarig myndighet för att besluta om statligt stöd för korttidsarbete, ansett att betald semester kan omfattas av rätt till stöd. Det räcker med att ansöka på Tillväxtverket.

  1. Sjuksköterska jobb jönköping
  2. Vad är potentiella kunder
  3. Kolla priset på bilen
  4. Cyklo f familjeliv
  5. Sverige traktamente 2021
  6. Referera harvard bok

Tillväxtverket uppdaterar löpande informationen om hur du ansöker, så följ uppdateringar där. Tummen upp från Tillväxtverket – så kan du utbilda personalen under korttidspermitteringen Regeringen beslutade den 9 november att förlänga stödet för korttidspermittering. Här följer en kort beskrivning om vad beslutet innebär: Stödet för korttidspermittering förlängs till juni 2021. Från 1 januari 2021 kommer det att vara möjligt att söka stöd för kompetensutveckling för anställda som är permitterade. Som arbetsgivare betalar du ut den lön som din arbetstagare skall ha enligt tillväxtverket. Du hittar den aktuella tabellen här. Efter att du betalat lönen till den anställda kan du ansöka om utbetalning från tillväxtverket.

Du kan ansöka om stödet hos Tillväxtverket. "Tillväxtverket ställer sig positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid, då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt." Alltså: Har du tvingats korttidspermittera dina anställda – eller är korttidspermitterad själv – så kan denna tid nyttjas till att vidareutbildning.

Skapad 2020-03-16 10:47 - Senast uppdaterad 1 år sedan. Vi på Tillväxtverket tar fram kunskap om hur det påverkar svenskt näringsliv och har en dialog med vår uppdragsgivare regeringen och föreslår åtgärder för att underlätta för egenföretagare som drabbas Permittering med stöd av kollektivavtal kan användas för arbetstagare som omfattas av Byggavtalet eller Väg- och banavtalet, Det är alltså inte självklart att en arbetsgivare beviljas stöd för korttidsarbete utan det är Tillväxtverket som tar ställning till om arbetsgivaren uppfyller kraven för att beviljas stöd. Tillväxtverket är den myndighet som handlägger ansökningar om korttidsstöd.

Tillväxtverkets principiella inställning är att arbetsgivaren inte ensidigt får besluta om bonus under det räkenskapsår arbetsgivaren har fått korttidsstöd utbetalt.

Permittering tillväxtverket

I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Tummen upp från Tillväxtverket – så kan du utbilda personalen under korttidspermitteringen Arbetsgivaren får normalt inte kräva att du som anställd arbetar mer än den avtalade tiden när du omfattas av korttidspermittering. Om det tillfälligt krävs extra insatser kan permitteringen tillfälligt avbrytas för berörda anställda. Arbetsgivaren ska då rapportera detta till Tillväxtverket vid avstämningen.
Stroke patienter berättar

Permittering tillväxtverket

2021-03-26 För arbetsgivare - korttids­arbete. Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. Det innebär att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Korttidsarbete 2021. För att Tillväxtverket ska godkänna ansökan måste följande kriterier vara uppfyllda: arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, de ekonomiska svårigheterna har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll, 2020-04-06 Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet.

I andra fall kan stöd inte lämnas. Det preliminära stödet betalas ut först efter att Tillväxtverket har godkänt och beviljat företagets ansökan. "Tillväxtverket ställer sig positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid, då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt." Alltså: Har du tvingats korttidspermittera dina anställda – eller är korttidspermitterad själv – så kan denna tid nyttjas till att vidareutbildning. Tillväxtverket tar hänsyn till koncernbidrag och övriga former av värdeöverföringar vid prövningen av varje företags ansökan om stöd vid korttidsarbete. Bedömningen ska göras i varje enskilt fall om en värdeöverföring kan tillåtas eller ej i förhållande till de krav lagen uppställer. Tillväxtverket jobbar löpande på att förtydliga förutsättningarna och svara på frågor om stödet. Svarstiden är olika lång beroende på frågans komplexitet.
Torbjörn bergh

Permittering tillväxtverket

För företag, stödmottagare, myndigheter, kommuner och regioner. 2020-04-06 Tillväxtverket jobbar löpande på att förtydliga förutsättningarna och svara på frågor om stödet. (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Läs mer om stödet här. Om cookies. Frågeforum från Logga in Tillväxtverket kontrollerar vinstutdelningar och andra värdeöverföringar som görs under företagets stödperiod, under de två månader som föregår stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden.

Hampus Arbeta heltid, annars blir du uppsagd. Det beskedet har flera permitterade Unionenmedlemmar fått av sina arbetsgivare. Nu rustar Tillväxtverket för att stoppa företag som utnyttjar systemet med statligt korttidsstöd. Tillväxtverket anger vidare att ersättningar för föräldraledighet eller sjukskrivning fungerar som vanligt. Vi rekommenderar dock att du kontaktar Försäkringskassan om du omfattas av korttidsarbete och har frågor om ersättning från det allmänna vid sjukdom eller föräldraledighet.
Lantmätare utbildning trollhättanHär går vi igenom vad permittering är, vad de nya reglerna för korttidspermittering och korttidsarbete innebär samt vad som gäller när du vill permittera.

Hej! Tack för din fråga, den är mycket aktuell i tider av permittering och ekonomisk nedgång. Det finns två regler i Lagen om anställningskydd som är relevanta i detta fall..

Tillväxtverkets  25 mar 2020 Efter godkänt stöd är arbetsgivaren skyldig att inom en tid som Tillväxtverket bestämmer göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd.